ACTIVITATS El Joc de la Custòdia
 “La custòdia entra en joc” és una activitat per difondre la custòdia del territori al públic més jove mitjançant un taller que té format de joc de rol.  A continuació podreu llegir algunes cròniques de Jocs realitzats en diferents Instituts de Catalunya.


IES VICENÇ VIVES - Girona
Data: 17 de febrer de 2012
Curs: 2on d'ESO
Alumnes: 25

Avaluació - Valoració molt positiva tant de coordinació i desenvolupament de l’activitat al centre com d’actitud dels alumnes. Els alumnes es van mostrar molt implicats amb el joc i els objectius a perseguir i van ser molt dinàmics tant en les negociacions com en la signatura d’acords.

Valoració del docent del centre - Molt positiva. Indica que els continguts de l’activitat han estat adequats pel nivell dels alumnes, que l’activitat ha estat dinàmica i puntua al formador amb una mitjana de 2 sobre 2. Sol·licita poder fer l’activitat amb altres grups d’edat del centre durant el curs 2012-2013.


IES LLANÇÀ - Llançà
Data: 12 de desembre de 2011
Curs: 3er i 4rt d'ESO
Alumnes: 36

Avaluació - Valoració molt positiva tant de coordinació i desenvolupament de l’activitat al centre com d’actitud dels alumnes. Tot el grup
es va mostrar molt motivat, implicat en el joc i interessat en la problemàtica de l’esparver cendròs, i cada equip va crear un mínim d’un acord de custòdia. Tots els equips van signar acords de custòdia.

Valoració del docent del centre - Molt positiva. Considera que els continguts de l’activitat són adequats, i que l’activitat és adequada al nivells del grup, dinàmica i divertida. A més, valora la formadora de l’activitat amb la màxima puntuació, puntualitzant que “ha sabut dinamitzar i fer participar als alumnes en una problemàtica ambiental”. D’altra banda, indica que milloraria la comunicació prèvia, per poder treballar els continguts del taller a classe. Finalment, es considera “molt satisfeta” per l’activitat en global.

IES CALDES DE MALAVELLA - Caldes de Malavella
Data: 18 d'octubre de 2011
Curs: 3er d'ESO
Alumnes: 39 (2 grups)

Avaluació - Valoració final molt positiva pel que fa al funcionament dels dos tallers. es va establir un debat conjunt molt interessant, parlant sobretot del cas de la tortuga d’estany a Caldes. A més, era un grup de pocs alumnes (14) i va ser molt positiu.

Valoració del docent del centre - Bon funcionament del joc, mostrant-se molt satisfeta i contenta amb els continguts treballats i amb el resultat final

IES INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS - Sant Sadurní d'Anoia
Data: 18 de novembre de 2010
Curs: 1r Batxillerat
Alumnes: 28 alumnes

Avaluació - Èxit total del taller, sobretot perquè als alumnes els va agradar molt tant la temàtica com la dinàmica del joc, de manera que estaven molt motivats i implicats a l’hora de pensar i proposar acords de custòdia. D’aquesta manera, la valoració del funcionament de l’activitat és molt positiva. La comprensió dels conceptes treballats per part dels alumnes, va ser molt elevada, ja que van estar molt participatius des de la part teòrica del taller: van preguntar els seus dubtes sobre la posició del propietari dins els acords de custòdia, per exemple, o si darrere hi ha beneficis econòmics implícits, etc. Quatre dels grups participants van assolir la màxima puntuació possible dins el joc, havent arribat a tancar amb èxit dos acords de custòdia cadascun, reflectint unes idees molt realistes i aplicables en cada cas.

Valoració del docent del centre -  Molt positiva. Considera adequats els continguts i el nivell de l’activitat, així com la informació prèvia rebuda. D’altra banda, valora el formador amb la màxima puntuació a tots els camps. En general, la docent es considera molt satisfeta amb l’activitat en relació a les seves expectatives i comenta que el que més els ha agradat és que “el joc fa prendre decisions importants als alumnes”. Finalment, destacar que no comenta cap aspecte a millorar i que, en canvi, sí que haurien volgut poder fer un segon taller amb els alumnes de 2n de Batxillerat de Ciències de la Terra i Medi Ambient.


IES HUG ROGER III - Sort, Pallars Sobirà
Data: 02 de febrer de 2011
Curs: 1r Batxillerat
Alumnes: 28

Avaluació - Valoració molt positiva tant de coordinació i desenvolupament de l’activitat al centre com d’actitud dels alumnes. S’ha de destacar el gran interès de la docent d’aquest centre per la custòdia del territori i la seva difusió, en especial per la comarca del Pallars. Pel que fa als alumnes es van mostrar molt motivats i durant el joc de rol van establir bones discussions i negociacions per arribar a crear els acords de custòdia. En el cas de l’ajuntament van pactar més acords de custòdia dels permesos, de manera que algun dels grups no van aconseguir els acords pactats inicialment, amb la seva indignació corresponent. D’aquesta manera, es va poder fer una reflexió final molt interessant sobre la dificultat d’aconseguir els acords de custòdia a la realitat, així com de la importància de la responsabilitat i compromís que han d’exercir les parts implicades.

Valoració del docent del centre - Molt positiva. Indica que els continguts de l’activitat han estat adequats pel nivell dels alumnes, que l’activitat ha estat dinàmica i puntua al formador amb una mitjana de 2 sobre 2. Finalment, destaca que el joc “dóna la realitat als intents d’acord” i es considera “molt satisfeta” amb el taller. A part, afegeix que “cal més informació de tot el que es té a l’entorn i de la seva importància alhora de cuidar-lo”.

Amb el suport de:

               

Organitzacions i persones membres de la xct.


Coneix també viu la terra a través de: RSS Facebook Twitter youtube