Titular notícies
Projectes i actuacions

Una iniciativa per protegir els canons marins del Maresme


L'entitat Submón inicia el projecte trianual “Accions de custòdia per a promoure la protecció de l’Àrea Marina Canons del Maresme”

Dijous 3 Desembre 2009 - 10:42

Submón
ha iniciat aquest setembre un programa trianual amb l’ajut de la Direcció General de Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, basat en el desenvolupament d'un projecte de Custòdia Marina a l’àrea dels canons del Maresme.

On estan aquests canons?
L’àrea marina té una extensió de 2.300 Km2 i es troba situada majoritàriament davant la comarca del Maresme, la Selva i el Barcelonès. En l’àrea confereixen dos hàbitats ben diferenciats: els canons submarins i la zona costanera.

Entre l'any 1999 i 2002, el Ministeri de Medi Ambient, en col·laboració amb diverses universitats espanyoles, va realitzar l'estudi  "Zonas de especial interés para la conservación de los cetáceos en el mediterráneo español – Proyecto Mediterráneo" per definir àrees importants per a la conservació dels cetacis. Una de les zones proposades va ser l’anomenada “Canons del Maresme”, una àrea important d’alimentació per a cetacis. El Conveni de Barcelona l’accepta com a possible ZEPIM (Zona especialment protegida d’importància pel Mediterrani).

A la zona a custodiar també s'inclou l’àrea adjacent fins a la línia de costa a causa dels albiraments que s’han enregistrat de dofí mular, espècie inclosa a la Directiva Hàbitats (Annexos II i IV). En el mateix àmbit d’actuació es troba l’espai natural de la Xarxa Natura 2000 - Costes del Maresme (ES5110017).

Biodiversitat elevada
La zona de canons submarins és un àrea d’estructures geomorfològiques riques en nutrients i amb una elevada biodiversitat, que formen un hàbitat essencial per al cicle vital d’algunes espècies. Presenten altes densitats d’organismes amb elevats índexs de reclutament i una important incidència d’endemismes. Per causa d’aquestes característiques, vàries espècies de cetacis i una espècie de tortuga marina utilitzen aquesta zona com a font d’aliment o zona de pas.

La zona més propera a la costa, es caracteritza per la presència d’una praderia de posidònia ja inclosa a la Xarxa Natura 2000 i per la presència de dofins mulars (Tursiops truncatus) una espècie costanera inclosa al Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades i a la Directiva Hàbitats en els annexos II y IV. Donat el fort impacte humà que afecta a la zona més propera de la costa, aquesta espècie ha estat la més afectada quedant-ne pocs grups i molt dispersos al llarg de la costa catalana.

La custòdia marina de Canons del Maresme
La custòdia marina es defineix com a “una estratègia de conservació que intenta generar la responsabilitat dels organismes competencials i dels usuaris del medi marí en la seva conservació i el bon ús dels seus recursos naturals, culturals i paisatgístics”.

Sota aquest marc de treball, s’ha desenvolupat un programa d’accions de custòdia per tal de promoure la conservació de l’Àrea Marina Canons del Maresme, a través de la implicació dels usuaris del medi marí, els ens de govern locals i l’administració competent. Una de les línees estratègiques a seguir és la de promoure la protecció de la zona de cara a la preservació de cetacis, que són un dels valors ecològics de major importància.

L’objectiu de l’entitat és fer participar als usuaris de la zona en l’estudi i en la conservació de l’àrea i promoure’n la protecció dels cetacis que l’habiten.

Text: Submón.
Imatge: J.A. Garcia i A. Lorente.

Més, sobre...: custòdia marina , Maresme
Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies

Amb el suport de:

               

Organitzacions i persones membres de la xct.


Coneix també viu la terra a través de: RSS Facebook Twitter youtube