Titular notícies
Reportatge

Un itinerari de natura, apte per a tothom, a la desembocadura del riu Gaià


Dues entitats de custòdia del territori, el GEPEC i la Sínia, habiliten un itinerari per a persones amb dificultats sensorials

Dimecres 30 Juny 2010 - 15:53
Pol Huguet

Malauradament, moltes persones no poden gaudir i aprendre de la natura a causa de dificultats sensorials, psíquiques o físiques, incloses també les persones grans i els més petits. Un nou itinerari que s’ha creat a la desembocadura del riu Gaià, impulsat per dues entitats de custòdia, vol ser un referent per demostrar que qualsevol persona hauria de poder accedir a la natura i beneficiar-se així del contacte amb l’entorn.

Aquest itinerari es troba a la Reserva Natural de Fauna Salvatge de la Desembocadura del riu Gaià, a uns 10 km al nord-est de Tarragona. L’itinerari té uns 500 metres i va de la platja de Tamarit, on desemboca el riu, cap a l’interior, seguint el Gaià pel seu marge occidental, fins a l’encreuament amb el camí de les Bruixes.

Un camí adaptat
Gràcies a diverses accions dutes a terme pel Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC) i l’Associació Mediambiental la Sínia, s’ha adaptat el camí que ja existia al costat del riu. Avui és un camí d’uns 2 metres d’amplada, força pla i amb el terra compactat, que transcorre per trams de bosc de ribera esclarissat que ofereixen una mica d’ombra. També disposa de tres bancs distribuïts al llarg de l’itinerari per facilitar el repòs dels visitants.

Al llarg del recorregut hi ha plànols i cartells que informen sobre animals i plantes de la zona. Són uns cartells tàctils, que amb lletres grosses en relleu, amb llenguatge Braille i amb una reproducció amb relleu de l’animal o planta en qüestió, ofereixen la informació bàsica perquè tothom es pugui fer una idea dels valors naturals d’aquest indret.
Cartell sensorial sobre la mallerenga carbonera
A la vegada, aquests cartells informen sobre quin dels cinc sentits caldrà utilitzar per conèixer l’animal o la planta. Per exemple, per identificar la mallerenga carbonera caldrà escoltar el seu cant, mentre que per conèixer el freixe de fulla petita, caldrà tocar la fulla i l’escorça de l’arbre que hi ha just davant el cartell. També hi ha plafons per olorar la menta borda, tastar el llorer, escoltar la granota verda i a un altre ocell, el trist. D’aquesta manera, es pretén que l’itinerari sigui el màxim d’accessible a persones amb dificultats funcionals sensorials d’altres menes, però també psíquiques i físiques.

Aquest itinerari es pot fer amb l’acompanyament i les explicacions de guies naturalistes o de manera autònoma, amb l’ajuda dels plafons i de la informació que es pot trobar al web del projecte "Natura per a tothom", impulsat pel GEPEC.

La desembocadura del Gaià, un espai valuós i protegit
El manteniment de l’itinerari es realitza dins del conveni de gestió i custòdia de l’espai natural de la desembocadura del riu Gaià, signat l’any 1997 entre l’Ajuntament de Tarragona i l’Associació Mediambiental la Sínia.

Desembocadura del riu Gaià (Tarragona)Aquest espai va ser inclòs l’any 1992 dins el Pla d’Espais d’Interès Natural, l’any 1995 va ser declarat Reserva Natural de fauna salvatge i l’any 2000 va ser inclòs dins la Xarxa Natura 2000.

I per què aquest grau de protecció? El tram final del riu Gaià acull una gran diversitat d’ambients representatius dels rius mediterranis: retalls de bosc mediterrani a l’interior (alberedes amb freixes de fulla petita i oms), baladrars als trams més secs, zones humides en rescloses i als últims metres abans de la desembocadura, i vegetació dunar a la platja de Tamarit. Tots aquests ambients, junts, constitueixen un important corredor biològic i l’hàbitat d’una gran diversitat de fauna.

Aquesta riquesa faunística és especialment interessant pel que fa a la quantitat de petits ocells, com l’abellerol o el martinet menut. També s’hi troben molts talpons i conills, així com algunes guineus, toixons, mosteles i fagines. La desembocadura del Gaià és, a la vegada, l’hàbitat de diversos amfibis, com granotes i gripaus, i d’alguns rèptils, com la serp de collaret o la serp d’aigua escurçonera. A més, s’hi està duent a terme un projecte de recuperació de la tortuga de rierol.

Més informació
> Projecte "Natura per a tothom"
> Itineraris del projecte Natura per a tothom
> Programa de custòdia del territori del curs baix del riu Gaià

Font: Associació Mediambiental la Sínia
Imatges: Associació Mediambiental la Sínia

Més, sobre...: gepec , Sínia , Gaià , itinerari
Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies

Amb el suport de:

               

Organitzacions i persones membres de la xct.


Coneix també viu la terra a través de: RSS Facebook Twitter youtube