QUÈ ÉS L'acord destacat
Les finques amb acords de custòdia són una bona mostra de gestió del territori respectuosa amb la natura i el medi ambient. Més enllà de les notícies que rebem cada dia sobre destrosses que l’ésser humà provoca sobre el medi ambient, també hi ha exemples de bones pràctiques, com ara els terrenys on s’hi pacten acords de custòdia.

Periòdicament us presentem a fons les característiques d’un dels nombrosos acords de custòdia que hi ha al nostre país. Si voleu tenir una informació bàsica de tots els acords de Catalunya i les Illes Balears, visiteu el Mapa d’acords.

Titular notícies
L'acord destacat

Acord de custòdia a la finca de Niubò (Osona)


Aquest acord de custòdia el manté el Grup de Naturalistes d'Osona i s'emmarca en el projecte “Agrofauna en custòdia”.

Dimecres 30 Juny 2010 - 15:52
Pol Huguet


Dades bàsiques

∙ Nom de l’acord: Niubò
∙ Entitat promotora: Grup de Naturalistes d’Osona (GNO)
∙ Superfície: 60,3 ha
∙ Municipi: Manlleu
∙ Comarca: Osona
∙ Tipus d’acord: Contracte de Custòdia del Territori
∙ Any de l’acord: 2008
∙ Durada: 3 anys prorrogables

Valors que es conserven gràcies a l'acord
∙ Roureda de roures martinencs de grans dimensions i un estat de maduresa considerable que conforma un mosaic agroforestal ben conservat.
∙ Basses agrícoles on s’hi reprodueixen diverses espècies d’amfibis, com la granota verda, la granoteta de punts, la reineta, o els gripaus comú, corredor i d’esperons.
∙ L’hàbitat del mussol comú (Athene noctua) i altres espècies amenaçades com la gralla i diversos amfibis.
∙ Arbres vells, parets de pedra seca i altres indrets adients per al refugi del mussol i altres ocells de mida mitjana, com el puput, la gralla i la xixella.
∙ Elevada densitat de micromamífers, que són aliment per als mussols i altres rapinyaires.

Descripció de l'acord de custòdia
Aquest acord de custòdia, quan es va firmar, es va emmarcar dins el Projecte Mussol del GNO. Des de l’any 2004, aquest projecte ha estudiat el mussol comú a la comarca d’Osona i ha comportat accions de conservació del seu hàbitat mitjançant aConstrucció d’un escocell per protegir un saüquer desfalcat a la
finca de Niubócords de custòdia amb propietaris de finques. Des de mitjan 2010, aquest projecte s’ha integrat amb els altres dos projectes de l’entitat, el Projecte Gralla i el Projecte Basses, per constituir el projecte “Agrofauna en custòdia”, que busca estendre les accions de conservació a altres espècies de fauna d’interès associades a l’ambient rural i en perill pel canvi de model agrícola.

A la finca de Niubò, a Manlleu, el GNO està duent a terme accions per millorar l’estat de conservació del mussol comú, de la gralla i de diversos amfibis, i per corregir impactes ambientals provocats per la pastura d’un ramat d’ovelles i per diversos moviments de terres.

Les accions que s’hi duen a terme són, d’una banda, censos absoluts de parelles reproductores de mussol comú i estudis de disponibilitat d’aliment (a través de censos de micromamífers). En funció d’aquests estudis, es procedeix a instal·lar caixes niu i teules de ventilació, així com construir o recuperar parets de pedra seca amb cavitats buides per facilitar nous punts de nidificació. A la vegada es procura conservar arbres vells (construint escocells al voltant d’arbres les arrels dels quals havien quedat al descobert per culpa del pas del ramat) i mantenir els marges herbacis entre camps i d’espais oberts (llocs d’alimentació del mussol). Finalment, s’alliberen individus provinents de centres de recuperació de fauna salvatge i està previst instal·lar cartells informatius sobre el projecte a l’entrada de la finca.

De l’altra banda, s’ha retirat una pila de rocalla i de terra que tenia un elevat impacte paisatgístic, i s’ha desviat un camí que passava pel mig d’una de les basses. També es volen instal·lar tanques de protecció al voltant de les basses agrícoles per evitar l’entrada d’ovelles, i col·locar els abeuradors a un nivell més baix.

Més informació
> Projecte Mussol
> Acord de custòdia a la finca de Niubò

Imatges: GNO

Més, sobre...: viulaterra , acord de custòdia , gno
Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies

Amb el suport de:

               

Organitzacions i persones membres de la xct.


Coneix també viu la terra a través de: RSS Facebook Twitter youtube