Titular notícies
Acords de custòdia

Girona: recuperar conreus, mantenir el paisatge


L'ajuntament de Girona ha signat acords per recuperar i mantenir conreus a l'entorn de la ciutat.

Dilluns 21 Febrer 2011 - 15:25

Al continuació trobareu un reportatge que el Programa El Medi Ambient de TV3 ha fet sobre el projecte que l'Ajuntament de Girona està duent a terme per recuperar i mantenir conreus a l'entorn de la ciutat. El reportatge s'ha emès el 21 de febrer del 2011.L'ajuntament de Girona ha signat acords per recuperar i mantenir conreus a l'entorn de la ciutat. Els objectius són: augmentar la biodiversitat, mantenir un paisatge tradicional i combatre els incendis a través de mantenir espais lliures, conreats o pasturats.

Des del turó de Can Garcia hi ha una àmplia vista del paisatge que envolta la part nord de Girona. Amb les característiques siluetes de la catedral i de Sant Feliu al fons, s'hi pot observar que el típic paisatge en mosaic es va perdent i que el bosc guanya terreny. Els propietaris de la masia que dóna nom al mirador són dels pocs que mantenen la pràctica agrícola.

Les causes de l'abandó agrícola i ramader, que solen ser la falta de rendibilitat econòmica o que les noves generacions no volen continuar-la, s'intenten contrarestar amb acords de custòdia entre l'ajuntament de la ciutat i els propietaris dels camps. De moment, s'han firmat cinc acords, pels quals pagesos contractats per l'ajuntament segueixen treballant camps com aquest. L'objectiu és evitar que s'abandonin i acabin també coberts de bosc.

Ponç Feliu, tinent d'alcalde Medi Natural:
"En aquest punt, el que estem fent és evitar que allò que havien estat conreus s'abandonin i esdevinguin bosc. Però anem més enllà, i en espais que havien sigut bosc, però que antigament eren conreus, el que fa l'ajuntament és intentar entrar en aquests espais boscosos, obrir-hi zones obertes entremig i, per tant, garantir també d'aquesta manera l'augment de biodiversitat, el manteniment d'un paisatge i alhora combatre els incendis a través de mantenir franges obertes d'espais lliures, d'espais conreats o espais pasturats."

En aquest camp hi havia hagut conreus de secà i el seu abandó va donar espai als pins, l'espècie que creix més de pressa en aquestes circumstàncies. Aclarir-lo permet reduir el risc d'incendi, però, a més, ajuda a recuperar el paisatge habitual de l'entorn gironí. Cada espai té un pla de gestió per afavorir determinades espècies animals i augmentar-ne la biodiversitat. En alguns llocs també s'intentaran recuperar les espècies arbrades més habituals, com ara alzines i suros.

A part de l'activitat agrícola, l'ajuntament també utilitza ramats d'ovelles i de cabres, que ajuden a aclarir el bosc o a mantenir els prats un cop desbrossats. Es tracta d'un sistema efectiu, natural i que permet conservar la pràctica ramadera.

En alguns llocs, aclarir el bosc per impedir que els incendis es propaguin amb facilitat és encara més important, per la presència d'edificacions properes. Al costat del Parc Científic i Tecnològic, en el límit amb el municipi de Celrà, s'eliminen pins. Aquí, juntament amb la funció ecològica hi ha un benefici social. Gràcies a la col·laboració entre l'ajuntament, el Departament de Treball i el Servei d'Ocupació de Catalunya i amb diners del fons social europeu, s'organitzen plans d'ocupació forestal. Les brigades les integren persones a l'atur, que així reben una formació específica que els facilitarà trobar un lloc de treball.

Reportatge: Xavier Duran i Alfons Casado (TV3, Programa El Medi Ambient).
Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies

Amb el suport de:

               

Organitzacions i persones membres de la xct.


Coneix també viu la terra a través de: RSS Facebook Twitter youtube