QUÈ ÉS L'acord destacat
Les finques amb acords de custòdia són una bona mostra de gestió del territori respectuosa amb la natura i el medi ambient. Més enllà de les notícies que rebem cada dia sobre destrosses que l’ésser humà provoca sobre el medi ambient, també hi ha exemples de bones pràctiques, com ara els terrenys on s’hi pacten acords de custòdia.

Periòdicament us presentem a fons les característiques d’un dels nombrosos acords de custòdia que hi ha al nostre país. Si voleu tenir una informació bàsica de tots els acords de Catalunya i les Illes Balears, visiteu el Mapa d’acords.

Titular notícies
L'acord destacat

Finca del Mas de Pitoia - Promoció de la conservació del seu patrimoni natural i paisatgístic i crear una marca d'oli de qualitat.Destacar que hi ha 470 oliveres en tota la finca, de les quals n’hi ha més d’un centenar d’entre 300 i 400 anys d’edat.Dijous 24 Març 2011 - 12:37

Dades bàsiques

- Nom de l’acord: finca del Mas de Pitoia
- Entitat promotora: Grup de Natura Freixe
- Superfície: 5 ha. aprox.
- Municipi: Flix
- Comarca: Ribera d'Ebre
- Tipus d’acord: cessió d'ús de la finca
- Any de l’acord: 2006

Valors que es conserven gràcies a l'acord

La finca del Mas de Pitoia té 200 metres de franja limítrofa amb aiguamolls, la zona ecotò entre els aiguamolls i els camps de cultiu (bosc de ribera, canyís...) i cultiu tradicional amb 5 ha d'oliveres centenàries d’una varietat autòctona de la zona (empeltre). A la finca també s'hi troben diferents ecosistemes amb espècies destacades (llúdriga, arpella, mussol comú, òliva...). 

És una zona amb un contrast d’ambients molt marcats, amb l’ecosistema fluvial representat pel riu Ebre, aiguamolls, una zona de transició amb vegetació de ribera i amb zones de cultius de secà i garriga. Aquesta diferència d’ambients fa que la zona albergui molta biodiversitat en molt poc espai físic, essent un emplaçament magnífic per a l’observació de fauna i flora i per a disfrutar la natura en general.

La finca està parcialment inclosa dintre la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix (Xarxa Natura 2000), una reserva natural que compte amb itineraris senyalitzats, panells informatius, centre d’informació de la reserva amb informació cultural i natural de la zona, un centre d’interpretació del Camí de Sirga (navegació per l’Ebre) o el meandre de Flix entre d'altres.

Descripció de l'acord de custòdia


Actualment el Grup de Natura Freixe s’encarrega de la gestió activa de la finca (cessió d'ús) amb col·laboració amb l’Obra Social de CatalunyaCaixa (propietària de la finca) i l'Ajuntament de Flix mitjançant un acord de custòdia del territori.


Aquest acord de custòdia s'engloba dins de l'estratègia de conservació de la reserva natural prevista en el seu pla de gestió. Posteriorment es va realitzar un projecte en col·laboració amb Fundación Biodiversidad: Olivares y humedal: Recuperación ambiental y paisajística del entorno de Sebes (Flix). Aquest projecte va servir per a detectar les problemàtiques i impactes presents a la zona i determinar les línies d’actuació a seguir per a millorar la conservació dels espais limítrofs a la reserva natural: impulsar usos agrícoles i ramaders tradicionals a partir d’una finca model (finca del Mas de Pitoia), crear una xarxa de bones “pràctiques ambientals” en l’entorn de la zona protegida mitjançant els acords de custòdia i potenciar l’agricultura ecològica creant una marca de qualitat de la Reserva. També s’està treballant per a tornar a instaurar a la zona el tradicional pastoreig amb ovelles com a eina de gestió de la Reserva i les seves zones ecotò.

Aquesta finca ha obtingut un ajut econòmic per al projecte 'Projecte d'inversions a la finca Mas de Pitoia per promoure la conservació del seu patrimoni natural i paisatgístic i la creació d'una marca d'oli de qualitat' dins del Programa extraordinari 2010 d’ajuts per a inversions en finques amb acords de custòdia a Catalunya, promogut per la Xarxa de Custòdia del Territori i finançat pel Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí.

El projecte subvencionat millorarà ecològica i paisatgísticament la finca i ajudarà a la creació d’una marca d’oli de qualitat de la reserva natural que servirà com a incentiu per a difondre bones pràctiques agrícoles pel territori, frenant la pèrdua d'hàbitats i la degradació del paisatge tradicional. Cal destacar que aquesta zona és molt sensible i alberga molts valors naturals els quals estan en perill per diversos motius: canvi de cultius, de varietats, d'usos i de mètodes d'explotació; ús abusiu de productes químics, qualitat i usos de l’aigua, venta d'oliveres centenàries per a jardineria, abandonament de l’activitat agrícola...

Més informació
www.reservanaturalsebes.org

Imatge capçalera > Detall d’una zona de la finca amb el riu Ebre al capdavall.

Imatge 1 > Vista de la finca (abans de restaurar el mas). S’observa el mas al centre-dreta de la fotografia. El mas està a la zona de transició (zona ecotò) entre els camps de cultius de secà (oliveres i alguns ametllers) i pi blanc i garriga i la zona de bosc de ribera i canyís, aiguamoll i finalment el riu Ebre. (Autoria de la foto: Grup de Natura Freixe)

Imatge 2 > Detall d’una olivera centenària de la finca. Hi ha 470 d’oliveres en tota la finca, de les quals n’hi ha més d’un centenar d’entre 300 i 400 anys d’edat. (Autoria de la foto: Grup de Natura Freixe)Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies

Amb el suport de:

               

Organitzacions i persones membres de la xct.


Coneix també viu la terra a través de: RSS Facebook Twitter youtube