Titular notícies
Activitats ciutadanes

Es publica "Lo faixó de la serp", editat per Graellsia, Grup d'Estudis i Comunicació ambiental


El conte de temàtica mediambiental "Lo faixó de al serp" és el segon de la sèrie " Llegendes dels Ports"

Dilluns 2 Maig 2011 - 11:35


El llibre és el segon d’una sèrie que, sota el títol de Llegendes dels Ports, vol atansar a les generacions actuals les llegendes, rondalles i mites d’aquests indrets muntanyosos de feréstega naturalesa, alhora que es transmeten valors de respecte al seu medi ambient.
Text: Vicky Carles
Il·lustracions: Carme Julià
Edita: Graellsia, Grup d'Estudis i Comunicació ambiental
El conte de temàtica mediambiental " Lo faixó de al serp" és el segon de la sèrie " Llegendes dels Ports".

Tots els títols del recull són històries per a ésser contades seguint la tradició de la transmissió oral de pares a fills, grans a menuts, amb la intenció de donar a cnèixer a les noves generacions els topònims, la fauna, la flora i els trets característics de la seua gent i la seua parla.
Lo Faixó de la Serp ens situa a Lloret, llogaret amagat a les faldes del Port, baix mateix del cim de Caro. La petita vall convidava a viure-hi i l’ assentament humà venia de molt antic.
La llegenda se situa cap a l’any 1420, quan el rei Alfons IV sortí del port dels Alfacs a la conquesta de les illes de Sardenya i Còrsega. Per a tenir a punt les naus reials, l’activitat de les drassanes tortosines era frenètica i les anades i vingudes dels pegaters als Ports per a elaborar la preuada pegunta i l’alquitrà s’havien intensificat…vet aquí on comença la història.

Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies

Amb el suport de:

               

Organitzacions i persones membres de la xct.


Coneix també viu la terra a través de: RSS Facebook Twitter youtube