Titular notícies
Acords de custòdia

Dos acords de custòdia permeten recuperar el turó de Tres Creus de Sant Joan


Els treballs coordinats pel CEA Alt Ter han permès recuperar una bassa i un prat de dall
Dijous 19 Gener 2012 - 14:44

L’Obra Social de la Caixa, la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i el Centre d'Educació Ambiental Alt Ter han finalitzat recentment els treballs de millora i recuperació del turó de Tres Creus de Sant Joan, inclòs a l'espai natural protegit de les Riberes de l'Alt Ter. Les actuacions s'han dut a terme gràcies al CEA Alt Ter, que n'ha dut la coordinació i ha concebut la idea.

Tots els treballs s'han desenvolupat en dues finques amb convenis de custòdia, per mitjà dels quals els propietaris n'han cedit la gestió amb la finalitat que es custodiïn i es preservin els espais naturals. Una de les finques és el Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses, gestionada per l'associació CEA Alt Ter i propietat de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. L'altra finca, les Llances, de propietat particular, també disposa d'un conveni de custòdia amb el CEA Alt Ter per fer-hi actuacions de millora i de seguiment. En conjunt engloben bona part del turó de Tres Creus i els seus entorns.La bassa del Molí Petit torna a estar plena d'aigua. Foto: CEA Alt Ter


Les actuacions al Molí Petit s'han centrat en la recuperació de dos hàbitats: la bassa i el prat de dall. La bassa restava buida des de l'any 1970 a causa d'un cop de riu que va danyar el canal que hi portava aigua., mentre que  la cubeta estava parcialment reblerta de llot i hi creixia vegetació ruderal. La principal actuació en aquest cas ha estat eliminar la vegetació ruderal, refer la cubeta, retirar el llot i plantar vegetació pròpia d'ambients aquàtics. Aquestes actuacions han permès recuperar la bassa com a zona humida tot afavorint-hi la fauna associada, especialment amfibis com ara el gripau comú, la granota roja, el gripauet i la salamandra. També algunes espècies d'ocells i invertebrats com són les libèl·lules o els escarabats aquàtics.

L'altra actuació realitzada al Molí Petit és la recuperació del prat de dall. L'objectiu ha estat aconseguir un prat de dall natural format per una gran diversitat de plantes locals que, a més a més, es dallen per aprofitar-les com a aliment per al bestiar. Aquesta diversitat vegetal permet una floració contínua durant gran part de l'any, que afavoreix moltes espècies d'invertebrats. Per tal de recuperar-lo s'ha llaurat i sembrat amb grana procedent de prats de dall propers formats per espècies autòctones. Finalment, s'ha procedit a tancar el prat per evitar-ne el trepig per part de persones i animals domèstics.

Les actuacions a la finca de les Llances ha consistit en l'eliminació de vegetació al·lòctona i invasora. En especial, s'ha eliminat budlèia (Buddleja davidii). Aquesta planta, d'origen xinès, produeix moltes llavors i no permet, a les zones on s'instal·la, el creixement de la flora local. Si es tallen les branques, la planta torna a rebrotar. Per aquest motiu s'ha procedit a fer una eliminació manual que permetés arrencar les arrels.

Finalment, s'han realitzat tasques de neteja en un punt d'una altra finca on antigament hi havia hagut horts i ruscos d'abelles, i que posteriorment es va abandonar deixant-hi restes disperses. Aquesta acció ha permès millorar en gran mesura l'itinerari que dóna la volta al turó de Tres Creus.
Treballs de recuperació del paratge dels Tres Creus de Sant Joan. Foto: La Caixa


Text i Imatges Font: http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/16865/dos/acords/custodia/permeten/recuperar/turo/tres/creus/sant/joan


Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies

Amb el suport de:

               

Organitzacions i persones membres de la xct.


Coneix també viu la terra a través de: RSS Facebook Twitter youtube