QUÈ ÉS L'acord destacat
Les finques amb acords de custòdia són una bona mostra de gestió del territori respectuosa amb la natura i el medi ambient. Més enllà de les notícies que rebem cada dia sobre destrosses que l’ésser humà provoca sobre el medi ambient, també hi ha exemples de bones pràctiques, com ara els terrenys on s’hi pacten acords de custòdia.

Periòdicament us presentem a fons les característiques d’un dels nombrosos acords de custòdia que hi ha al nostre país. Si voleu tenir una informació bàsica de tots els acords de Catalunya i les Illes Balears, visiteu el Mapa d’acords.

Titular notícies
L'acord destacat

Creació de nous hàbitats d'interès a arrossars ecològics del Delta de l'Ebre


Aquest projecte té per objectiu reunir l'agricultura ecològica de l'arròs i la recuperació d'hàbitats naturals de zones humides, amb criteris d'investigació aplicada a fi d’afavorir les espècies protegides, el manteniment de la qualitat ambiental i paisatge, juntament amb el desenvolupament rural i el turisme ecològic.


Divendres 16 Març 2012 - 16:42

Dades bàsiques

- Nom de l’acord:   Creació de nous habitats d’interès en arrossars ecològics del Delta del Ebre
- Entitat promotora: SEO/BirdLife
- Superfície: 54,3 hectàrees
- Municipi: Amposta
- Comarca: Montsià
- Any de l’acord:  2009


Descripció de l’acord

L’acord de custòdia, signat el febrer de 2009 entre Riet Vell, SA, com a titular d'una finca d'arròs ecològic i una llacuna al seu interior del delta de Ebre, i SEO / BirdLife, com a entitat conservacionista sense ànim de lucre dedicada a l'estudi i conservació de les aus i dels seus hàbitats, té una durada inicial d'un any però és renovable de forma automàtica per períodes successius d'un any.

L'acord es va signar a fi de fer compatible l'explotació agrària de la finca amb la conservació dels seus valors naturals i paisatgístics, així com la divulgació d'aquests valors entre la ciutadania. Per aconseguir aquest objectiu, ambdues parts es comprometen a col·laborar en la planificació i gestió de les activitats i projectes desenvolupats a la finca de Riet Vell, SA.

Aquest acord ha permès que durant el 2011 i 2012 es duguin a terme una sèrie d’actuacions en les finques d’arròs ecològic de la propietat de Riet Vell. Les accions han consistit fonamentalment en deixar 3,45 Has d'arrossar sense conrear durant 2 anys, de les quals 2,56 Has mantenint el terreny sec i les 0,89 Has restants, mantenint una làmina d'aigua des de l'abril fins al setembre. Gràcies a aquestes accions s’ha aconseguit crear un hàbitat adequat per a espècies com la perdiu de mar, que requereix de zones seques sense vegetació per criar, i d'altres de limícoles i larolimícoles, que utilitzen camps inundats i sense vegetació per nidificar, alimentar-se o durant la migració.Aquestes actuacions s’estan duent a terme amb l’objectiu de garantir una gestió de la finca sostenible mediambientalment, possibilitant la producció ecològica de l'arròs i la conservació dels excepcionals valors ambientals presents. A trets específics es pretén propiciar la creació de nous hàbitat per a aus aquàtiques i espècies singulars presents al Delta de l'Ebre, tot creant un nou focus d'interès per a la diversitat biològica de la zona, diferent i complementari de l'arrossar i de les llacunes i canyissars ja existents a la finca.

Aquestes actuacions s’han dut a terme gràcies a la convocatòria d'ajuts de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) per a inversions en finques amb acords de custòdia a Catalunya comptant amb un finançament específic per a aquesta fi del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, que es va publicar a principis de novembre.

Valors que es conserven gràcies a l'acord

El Delta de l'Ebre constitueix un dels aiguamolls més importants d'Europa i és la segona zona en importància per a les aus a la Península Ibèrica.

SEO / BirdLife treballa des de principis dels anys 90 al Delta de l'Ebre fomentant la seva conservació i el desenvolupament sostenible. Des de la creació de Riet Vell, el 2001, ambdues entitats col·laboren estretament en la gestió ambiental de la finca, que alberga una interessant llacuna i diversos equipaments per a la interpretació ambiental i l'observació de fauna i flora, especialment de les aus.

Resultats obtinguts gràcies a l’acord

El fet de deixar algunes parcel·les en guaret, afavoreix la presència d'aus. Aquest fet s’ha reflectit en que, en els guarets secs (2,56 ha) s’ha instal·lat una colònia d'unes 15 parelles de perdiu de mar, i en els guarets amb làmina d'aigua (0,89 ha) s'han registrat nombroses aus aquàtiques, especialment limícoles (con censos de més de 130 exemplars realitzats a l’agost i setembre del 2011). Cal destacar que aquests guarets es mantindran durant la campanya
de 2012.
Gràcies al programa de guarets secs i inundats a l'estiu, centenars de limícoles estivals i migratoris acudeixen a la reserva gestionada per SEO/BirdLife, convertint-se en un lloc de referència per al turisme ornitològic.

 
Imatges => Juan Carlos ( SEO / BirdLife)
Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies

Amb el suport de:

               

Organitzacions i persones membres de la xct.


Coneix també viu la terra a través de: RSS Facebook Twitter youtube