Titular notícies
Activitats ciutadanes

Espai Rural de Gallecs: reconversió a l'agricultura ecològica


El passat dissabte 9 de juny, en el marc de la VII Reunió de la xct, es va organitzar una sortida guiada de 3 hores per conèixer aquest espai ubicat a Mollet del Vallès.

Dimecres 13 Juny 2012 - 09:52

La sortida va ser guiada per representants del Consorci de Gallecs i aa comptar amb una vintena de persones participants de la VII Reunió de la xct. Durant les 3 hores de duració de la sortida es van donar a conèixer els diferents espais que conformem l'Espai Rural de Gallecs, aspectes de la seva gestió, tipus de conreu que s'hi duen a terme i la seva riquesa faunística.

La sortida va finalitzar a la Plaça de l'Església de Gallecs, on els participants van poder degustar un tastet elaborat amb productes del mercat de custòdia. A més, aquells qui volien, podien adquirir productes del Mercat de Custòdia a l'agrobotiga de Gallecs o a la parada que es va habilitar. Us recomanem que feu un cop d'ull a les fotos de la sortida que hem publicat al Facebook del viulaterra!

L'espai rural
Gallecs és un espai rural de 733,52 hectàrees, situat a quinze quilòmetres al nord de Barcelona, que conserva els seus valors naturals i paisatgístics en un entorn altament antropitzat. La principal activitat de l’espai és l’agrícola, àmbit en el que s’està portant a terme la conversió a l’agricultura ecològica. És també, l’espai lliure referent, cultural i de lleure de les poblacions veïnes, i esdevé un pulmó verd al servei de la Regió Metropolitana de Barcelona i d’un entorn intensament urbanitzat de més de 150.000 habitants.

En aquest context, el model d’espai agrari per a Gallecs, es basa en una gestió més sostenible del territori, en termes mediambientals i econòmics, amb la voluntat de crear sinèrgies amb les terres de l’entorn, així com fer compatible el desenvolupament de les activitats culturals i del lleure amb l’activitat agrària.

L’agricultura constitueix la major part de l’espai, amb una superfície de 535 hectàrees que representa un 75% del territori. Les masses boscoses ocupen 160 hectàrees que en representen un 14%. La resta, la formen les edificacions, els horts recreatius, els espais verds i els més de trenta quilòmetres lineals de camins. El Consorci del Parc de l’Espai d’interès natural de Gallecs n’és l’òrgan gestor.

La propietat dels terrenys és de l’Institut Català del Sòl que manté un conveni de col·laboració anual amb el Consorci de Gallecs per a la seva gestió i manteniment. Gallecs és un espai d’interès natural (EIN) des del 20 d’octubre de 2009,  quan es va incloure al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) amb l’ objectiu de protegir un dels paisatges més característics de la plana del Vallès.

Agricultura ecològica
A partir del 2005 es va iniciar l’execució del Pla de reconversió a l’agricultura ecològica amb la participació de 16 productors del territori inscrits actualment en el Consell Català de la Producció agrària ecològica ( CCPAE) amb l’objectiu de posar en marxa aquest nou model d’agricultura, avalat pel seguiment científic de l’equip de recerca d’agroecologia del Departament de Biologia Vegetal de la Universitat de Barcelona.

El resultat d’aquesta gestió a nivell productiu fins el dia d’avui ha estat l’obtenció de productes ecològics com ara el pa d’espelta, les farines ecològiques, resultants dels blats antics que es conreen a l’espai com l’espelta, la xeixa, el blat Montcada (originari del Vallès) i el blat persa, la mongeta del ganxet, el cigró menut i les hortalisses de temporada i la cervesa ecològica toc d’espelta entre d’altres.

Experimentació
Un dels eixos de treball del Consorci de Gallecs és l’experimentació agrària amb l’objectiu de millorar i potenciar l’agricultura ecològica. En aquest sentit és realitzen periòdicament estudis conjuntament amb fundacions i universitats especialitzades en el camp de l’agricultura.

    - Projecte de seguiment de la reconversió a l’agricultura ecològica
    - Estudi de la biodiversitat vegetal dels marges dels conreus herbacis extensius de secà mediterranis
    - Estudi de la regulació de la fixació del nitrogen simbiòtica en cultius ecològics
    - Projecte d’assajos agronòmics i de panificació amb blats alternatius per a l’obtenció de pans especials
    - Projecte de selecció i millora de varietats catalanes de mongetaText > Extret de la web de l'Espai Rural de Gallecs
Imatges > xct

Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies

Amb el suport de:

               

Organitzacions i persones membres de la xct.


Coneix també viu la terra a través de: RSS Facebook Twitter youtube