Titular notícies
Projectes i actuacions

Acabades les actuacions de restauració i conservació de la ribera de Molinàs (Colera, l’Alt Empordà)


El Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis - Museu del Ter i l’Ajuntament de Colera han fet actuacions de restauració i millora de la vegetació de ribera a la riera de Molinàs a Colera, l’Alt Empordà.
Dimarts 17 Desembre 2013 - 11:37

A finals d’aquest estiu, l’Ajuntament de Colera i el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu del Ter, han fet una sèrie d’actuacions de restauració i millora de la vegetació de ribera de la riera de Molinàs a Colera, l’Alt Empordà. S’hi ha ordenat elements, usos i accions amb el propòsit de conservar i restaurar la ribera de Molinàs, protegir-hi els valors existents i rehabilitar-hi i restaurar-hi el bon estat ecològic i la màxima biodiversitat.

Tram alt de la riera de Molinàs (Colera, Alt Empordà) després de l’eliminació de la canya (Arundo donax)

Bona part d’aquestes actuacions han consistit en l’eliminació d’espècies de vegetació al·lòctona i invasiva com la canya (Arundo donax), molt abundant a tot el tram alt de la riera i formant agrupacions importants al tram mitjà i la seva substitució per espècies de vegetació autòctona. S’hi ha plantat arbres de ribera d’espècies autòctones de la zona com ara aloc (Vitex agnus-castus), freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia), sarga (Salix elaeagnos), gatell (Salix atrocinerea) i saulic (Salix purpurea).
Imatge de la riera de Molinàs (Colera, l’Alt Empordà) després de les actuacions de restauració i millora del bosc de ribera

En alguns trams s’hi ha eliminat residus sòlids i s’hi ha instal·lat una desena de caixes niu per a mallerengues i dues caixes niu per xots amb l’objectiu d’incrementar-hi la població d’ocells que, a causa de la manca d’estructura de bosc de ribera, s’hi ha vist reduïda.

Aquest conjunt d’actuacions s’han pogut fer amb el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya en el marc d’una convocatòria d’ajuts per a espais naturals protegits.

Text i imatges > Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis - Museu del Ter
Més, sobre...: viulaterra , conservacio , cerm , actuacions , ribera
Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies

Amb el suport de:

               

Organitzacions i persones membres de la xct.


Coneix també viu la terra a través de: RSS Facebook Twitter youtube