QUÈ ÉS L'acord destacat
Les finques amb acords de custòdia són una bona mostra de gestió del territori respectuosa amb la natura i el medi ambient. Més enllà de les notícies que rebem cada dia sobre destrosses que l’ésser humà provoca sobre el medi ambient, també hi ha exemples de bones pràctiques, com ara els terrenys on s’hi pacten acords de custòdia.

Periòdicament us presentem a fons les característiques d’un dels nombrosos acords de custòdia que hi ha al nostre país. Si voleu tenir una informació bàsica de tots els acords de Catalunya i les Illes Balears, visiteu el Mapa d’acords.

Titular notícies
L'acord destacat

Una illa fluvial conservada al riu Ter


L'illa del Sorral o de Gallifa és una de les poques illes fluvials que es conserven a la conca de l'Alt Ter. S'hi han eliminat una plantació de pollancres, es controlen les espècies invasives i es recuperen les espècies de ribera autòctones.


Dilluns 24 Febrer 2014 - 12:38
Dades bàsiques

- Entitat promotora: Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis - Museu del Ter (CERM)
- Nom de l’acord:  Acord de l'Illa del Sorral o de Gallifa
- Superfície: 7,04 hectàrees
- Municipi: Masies de Voltregà
- Comarca: Osona
- Any de l’acord: 2010, elevat a públic el 2013
- Tipus d'acord: de cessió d'un dret real d'aprofitament parcial
- Durada de l'acord: 30 anys


Descripció de l’acord
El passat 17 de desembre de 2013, el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu del ter va signar amb Ramon Saborit un acord de custòdia de cessió d’un dret real d’aprofitament parcial amb finalitat de conservació de la finca del Sorral, situada a la riba dreta del riu Ter a les Masies de Voltregà (Osona). Aquest tipus d’acord, d’alta seguretat jurídica, és un dels primers signats a Catalunya. El dret real d’aprofitament parcial amb finalitat de conservació és per a 30 anys, renovable, i queda inscrit al registre de la propietat. Afecta a 7,04 ha de les 26,7 ha totals de la finca del Sorral. Aquest nou acord renova i aferma l’acord de custòdia de la finca, amb la família Saborit, signat el 2010.

Amb la signatura d'aquest acord davant de notari s'eleva a públic el compromís ja existent i es millora la seguretat jurídica del compromís entre les parts. Al seu torn, amb la inscripció d'aquest al registre de la propietat es dóna caràcter oficial a l'acord i el deixa a disposició del coneixement general.
 

Valors que es conserven gràcies a l'acord
L'Illa del Sorral és un exemple vigent de l'activitat geomorfològica dels rius mediterranis i amb hàbitats de gran potencial ecològic. Les illes fluvials, al ser espais poc accessibles, mantenen un bon estat de conservació. Això facilita que hi habitin moltes espècies animals, sobretot ocells, que hi poden trobar refugi per criar.

Concretament a l'Illa del Sorral acull ambients variats i valuosos: boscos de ribera amb verns, salzes blancs i freixes de fulla gran, basses temporals i diversos braços de riu. També hi ha fauna en abundància: barb de muntanya, bagra, tòtil, bernat pescaire, martinet de nit, martinet blanc, blauet, corb marí gros, rat penat d’aigua, talpó roig i, fins i tot, alguna llúdriga.

És un bon exemple de la biodiversitat i la dinàmica natural dels rius.

Gràcies a l'acord firmat el 2010 s'hi realitza una gestió sostenible del bosc de ribera, millorant l'estructura d'una salzeda ja existent, eliminant una plantació de pollancres, fent un control de les espècies invasives i recuperant les espècies de ribera autòctones.

El nou acord firmat, permetrà continuar els treballs de conservació i restauració d’aquest espai fluvial de gran valor natural, que posseeix diversos braços de riu, basses temporals, vegetació de ribera i fauna destacable.

Aquestes actuacions estan incloses en el projecte Riberes del Ter, que impulsa acords i actuacions de millora de les ribes del riu Ter als municipis de Sant Vicenç de Torelló, Torelló, les Masies de Voltregà, Manlleu i Vic a través d'un acord de custòdia marc amb el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu del Ter.

   

Resultats obtinguts gràcies a l’acord
Gràcies a l'acord signat s'hi s'està recuperant el bosc de ribera, la flora autòctona de l'espai i millorant els hàbitats per la fauna. Addicionalment, en el marc del projecte Riberes del Ter, s'hi realitzen activitats, tallers i visites guiades. També s'han dissenyat diversos itineraris naturalístics que dónen a conèixer el valor d'aquest espai.

En paral·lel el CERM realitza accions de seguiment de l'estat ecològic, gràcies als quals es pot avaluar i quantificar la millora ecològica de l'espai. 

La negociació de la cessió de drets reals a partir del contracte de custòdia del territori preexistent, la firma de l'acord davant de notari i la inscripció en el registre de la propietat han estat possibles gràcies al projecte "Nuevas herramientas para la calidad y la efectividad de la custodia del territorio", en col·laboració de la Fundación Biodiversidad.


Imatges > Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis - Museu del Ter
 

Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies

Amb el suport de:

               

Organitzacions i persones membres de la xct.


Coneix també viu la terra a través de: RSS Facebook Twitter youtube