QUÈ ÉS L'acord destacat
Les finques amb acords de custòdia són una bona mostra de gestió del territori respectuosa amb la natura i el medi ambient. Més enllà de les notícies que rebem cada dia sobre destrosses que l’ésser humà provoca sobre el medi ambient, també hi ha exemples de bones pràctiques, com ara els terrenys on s’hi pacten acords de custòdia.

Periòdicament us presentem a fons les característiques d’un dels nombrosos acords de custòdia que hi ha al nostre país. Si voleu tenir una informació bàsica de tots els acords de Catalunya i les Illes Balears, visiteu el Mapa d’acords.

Titular notícies
L'acord destacat

L'Estany del Coll, recuperació d'un punt d'aigua al Collsacabra


Gràcies a la restauració de l'estany, s'ha incrementat notablement la biodiversitat aquàtica de la zona.
Dilluns 24 Febrer 2014 - 12:34

Dades bàsiques

- Nom de l’acord: finca del Coll
- Entitat promotora: Associació Paisatges Vius
- Superfície: finca de 56.89 ha, de les quals 0,5 ha en cessió de gestió, 4 ha en compromís de bones pràctiques i la resta en assessorament per la conservació
- Municipi: Rupit i Pruit
- Comarca: Osona
- Any de l’acord:  2010
- Tipus d'acord: acord de cessió d'un dret real d'aprofitament parcial
- Durada: 10 anys


Descripció de l’acord

El 2010, l’entitat de custòdia Paisatges Vius, una associació sense ànim de lucre dedicada a la conservació de la natura, la biodiversitat i el paisatge de manera compatible amb les activitats socioeconòmiques del territori, va arribar a un acord amb el propietari per a restaurar conjuntament l’estany del Coll, gràcies a un ajut de la Generalitat de Catalunya.

Amb l’objectiu d’assegurar la conservació de l’estany del Coll en les condicions òptimes per la biodiversitat a llarg termini, es va considerar adient signar amb els seus propietaris un títol de constitució del dret real d’aprofitament parcial amb finalitat de custòdia del territori per un període de 10 anys.  Amb la signatura d'aquest acord davant notari s'eleva a públic el compromís i es millora la seguretat jurídica del compromís entre les parts. Al seu torn, amb la inscripció d'aquest al registre de la propietat es dóna caràcter oficial a l'acord i el deixa a disposició del coneixement general.

Aquest contracte de custòdia del territori suposa limitacions sobre el ple domini de dues àrees de la finca durant aquest període:
1. La pèrdua total de l’usdefruit de la zona de l’estany del Coll, delimitada per una tanca perimetral de fusta, ja que es produeix una cessió de la gestió a favor de l’associació.

2. Les restriccions sobre el ple domini a la zona de la conca de captació de l’estany, que suposen els següents perjudicis sobre les rendes per tal assegurar una bona qualitat de l’aigua que hi arriba:
– Prohibició d’adobar els camps amb purins de porc. Només es poden utilitzar fems de vaques i una sola vegada a l’any.
– Limitacions en l’ús de productes químics (herbicides, insecticides, rodenticides i fertilitzants).
– Obligació de conservar els elements patrimonials i/o singulars que hi hagi: arbres vells, marges arbustius, murs de pedra, fusta morta...

Valors que es conserven gràcies a l'acord

La finca del Coll està situada a Rupit i Pruit, a cavall entre les comarques d'Osona i la Garrotxa, en ple Espai Natural Protegit del Collsacabra. És propietat de la família Colom-Danés, que hi manté una explotació ramadera de vaques de carn, un restaurant i un allotjament rural (www.maselcoll.cat).

Gràcies a l'existència del ramat es pot mantenir un mosaic agroforestal molt equilibrat de prats i pastures escampades entre boscos caducifolis de roure, de  faig i de bedoll. En un dels seus extrems s'hi troba, de forma parcial, l'estany del Coll, situat al límit de tres finques de manera que en el passat tots els ramats s'hi podien abeurar.
   
Resultats obtinguts gràcies a l’acord

Després de la restauració, l’Estany va començar a recuperar la biodiversitat aquàtica, actualment el valor de conservació més important: s’hi reprodueixen 3 espècies d’ocells aquàtics, 8 d’amfibis i 16 d’odonats, i s’hi han establert una vintena llarga de plantes aquàtiques. A més, l’interès paisatgístic també és elevat, ja que es tracta d’una massa d’aigua de dimensions considerables enmig d’un espai obert i ben gestionada.

Us recomanem que feu un cop d'ull al següent vídeo, on es mostra el projecte de restauració de l'estany. L'autoria del reportatge és d'en Daniel Sierra.

Estany del Coll from enfocat.cat on Vimeo.

La negociació de la cessió de drets reals a partir del contracte de custòdia del territori preexistent, la firma de l'acord davant de notari i la inscripció en el registre de la propietat han estat possibles gràcies al projecte "Nuevas herramientas para la calidad y la efectividad de la custodia del territorio", en col·laboració de la Fundación Biodiversidad.


Imatges > Associació Paisatges Vius
 

Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies

Amb el suport de:

               

Organitzacions i persones membres de la xct.


Coneix també viu la terra a través de: RSS Facebook Twitter youtube