QUÈ ÉS L'acord destacat
Les finques amb acords de custòdia són una bona mostra de gestió del territori respectuosa amb la natura i el medi ambient. Més enllà de les notícies que rebem cada dia sobre destrosses que l’ésser humà provoca sobre el medi ambient, també hi ha exemples de bones pràctiques, com ara els terrenys on s’hi pacten acords de custòdia.

Periòdicament us presentem a fons les característiques d’un dels nombrosos acords de custòdia que hi ha al nostre país. Si voleu tenir una informació bàsica de tots els acords de Catalunya i les Illes Balears, visiteu el Mapa d’acords.

Titular notícies
L'acord destacat

La curva més espectacular del riu Ebre


La finca té un indubtable valor paisatgístic, històric i cultural per la seva ubicació (en el meandre de Flix). També destaca la funció de corredor biològic que desenvolupa i el bosc de ribera que s'hi troba.


Dijous 27 Febrer 2014 - 12:30

Dades bàsiques

- Nom de l’acord: finca Vilar Riu de Baix.
- Entitat promotora: Grup de Natura Freixe.
- Superfície: la finca té 5  ha, de les quals 1,6 ha està en cessió. Limita en 350 m lineals amb el riu Ebre.
- Municipi: Flix.
- Comarca: Ribera d'Ebre.
- Any de l’acord:  des del 2009, elevat a públic el 2014. 
- Tipus d'acord: acord de cessió d'un dret real d'aprofitament parcial.
- Durada: 20 anys.

Descripció de l’acord

L'acord signat amb la propietat té per objectiu la gestió, conservació i restauració de l'ecosistema fluvial que es troba a la finca i els conseqüents beneficis socials, ecològics i paisatgístics que comporten. Concretament es treballa per integrar la zona de la finca llindant amb l'àmbit protegit, millorar i extendre l'hàbitat del bosc de ribera i controlar i/o eliminar les espècies exòtiques.

El passat 27 de febrer de 2014, el Grup de Natura Freixe va signar amb els propietaris de la finca un acord de custòdia de cessió d’un dret real d’aprofitament parcial amb finalitat de conservació de la finca. Aquest tipus d’acord, d’alta seguretat jurídica, és un dels primers signats a Catalunya. El dret real d’aprofitament parcial amb finalitat de conservació és per a 20 anys, renovable, i queda inscrit al registre de la propietat. El nou acord renova l’acord de custòdia de la finca ja existent des del 2009.

Amb la signatura d'aquest acord davant de notari s'eleva a públic el compromís ja existent de conservació i es millora la seguretat jurídica del compromís entre les parts. Al seu torn, amb la inscripció d'aquest al registre de la propietat es dóna caràcter oficial a l'acord i el deixa a disposició del coneixement general.


Valors que es conserven gràcies a l'acord

La finca està situada a la riba dreta del riu Ebre a la zona del Meandre de Flix, aigües avall de l’embassament que hi ha en aquesta població. El Riu Ebre i les zones riberenques que corresponen a part del Domini Públic Hidràulic del tram del Meandre de Flix estan incloses dintre la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix i formen part de la Xarxa Natura 2000.

La finca té un indubtable valor paisatgístic, històric i cultural per la seva ubicació (en el meandre de Flix). També destaca la funció de corredor biològic que desenvolupa. És una zona de contrastos on poden trobar-se des d’espècies pròpiament aquàtiques (peixos, mol·luscs) fins a algunes força independents de la presència d’aigua i algunes espècies de pas o migradores.

Vistes des de la finca al meandre de Flix. Treballs de manteniment i plantada d'arbres

A la finca s’hi troben representats dos ambients ben diferenciats com són la zona més propera al riu, formada per vegetació ripària, i una altra zona més allunyada del curs fluvial i fora de la influència del freàtic que és molt més seca (típica del clima mediterrani) i ocupada principalment per cultius d’oliveres (Olea europea) i alguns albercoquers (Prunus armeniaca).

El bosc de ribera de la finca està format principalment per àlbers (Populus alba), tamarius (Tamarix sp.), salzes (Salix alba), xops (Populus nigra) i, més escassament, verns (Agnus glutinosa) i oms (Ulmus minor).

Pel que fa a fauna a destacar la presència de llúdriga (Lutra lutra) (no es pot afirmar que hi hagi una població estable, però si se n’ha detectat la seva presència), milà negre (Milvus migrans), oriol (Oriolus oriolus), picot garser gros (Dendrocopos major), el picot verd (Picus viridis) i tortuga de rierol (Mauremys leprosa) entre d'altres.


Resultats obtinguts gràcies a l’acord

A la finca s'han fet tasques d'eliminació de vegetació al·lòctona, principalment canya (Arundo donax) i de restauració de l’hàbitat de ribera amb l’afavoriment de la regeneració natural i la plantació d’espècies arbòries autòctones (salzes, àlbers i tamarius). També s'han fet proves de diferents mètodes per al control i/o eliminació de la canya.

Els principals resultats obtinguts fins al moment són: control efectiu de la canya, bona supervivència dels peus plantats i bon desenvolupament de la regeneració natural d’espècies de ribera autòctones (tamarius, àlbers, joncs, alocs, esbarzers...). D'aquesta manera s'està aconseguint una reconversió paulatina del canyar en un futur bosc de ribera.La negociació de la cessió de drets reals a partir del contracte de custòdia del territori preexistent, la firma de l'acord davant de notari i la inscripció en el registre de la propietat han estat possibles gràcies al projecte "Nuevas herramientas para la calidad y la efectividad de la custodia del territorio", en col·laboració de la Fundación Biodiversidad.


Imatges > Grup de Natura Freixe i Hotel Vilar Riu de Baix


Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies

Amb el suport de:

               

Organitzacions i persones membres de la xct.


Coneix també viu la terra a través de: RSS Facebook Twitter youtube