QUÈ ÉS L'acord destacat
Les finques amb acords de custòdia són una bona mostra de gestió del territori respectuosa amb la natura i el medi ambient. Més enllà de les notícies que rebem cada dia sobre destrosses que l’ésser humà provoca sobre el medi ambient, també hi ha exemples de bones pràctiques, com ara els terrenys on s’hi pacten acords de custòdia.

Periòdicament us presentem a fons les característiques d’un dels nombrosos acords de custòdia que hi ha al nostre país. Si voleu tenir una informació bàsica de tots els acords de Catalunya i les Illes Balears, visiteu el Mapa d’acords.

Titular notícies
L'acord destacat

Una Reserva Natural Voluntària a Pratdip


La seva ubicació és estratègica per a espècies protegides d’ocells com la gralla de bec vermell i l’àguila daurada, que hi nidifiquen a prop, i l’àguila cuabarrada, que va a alimentar-s’hi.


Dimecres 5 Març 2014 - 12:29

Dades bàsiques

- Nom de l’acord: finca “Els Tres Quarts”
- Entitat promotora: GEPEC - EdC
- Superfície: 9 ha
- Municipi: Pratdip
- Comarca: Baix Camp
- Any de l’acord:  2008, elevat a públic el 2014
- Tipus d'acord: cessió d'un dret real d'aprofitament parcial
- Durada: 15 anys

Descripció de l’acord

El 2008 l’entitat de custòdia GEPEC - EdC va firmar un acord de custòdia amb la família propietària de la finca per a crear una “Reserva Natural Voluntària” a la finca.

Amb l’objectiu d’assegurar la conservació de l’espai a llarg termini, s’ha signat, aquest febrer de 2014, amb els seus propietaris un títol de constitució del dret real d’aprofitament parcial amb finalitat de custòdia del territori per un període de 15 anys. Amb la signatura d'aquest acord davant notari s'eleva a públic el compromís ja existent i es millora la seguretat jurídica del compromís entre les parts. Al seu torn, amb la inscripció d'aquest al registre de la propietat es dóna caràcter oficial a l'acord i el deixa a disposició del coneixement general.

Els objectius generals que pretén assolir l’acord són: augmentar la biodiversitat, recuperar el bosc mediterrani, prevenir el risc d’incendis i recuperar el patrimoni agrocultural.

L’acord estableix restriccions en quant a rompudes que redueixin la massa forestal si aquesta posa en perill la biodiversitat, clàusules sobre el manteniment d’edificacions i instal·lacions, sobre els aprofitaments industrials, el manteniment de camins, etc..

Valors que es conserven gràcies a l'acord
La finca està ubicada a la serra de Llaberia, a les serres del Mestral, caracteritzades per un conjunt de muntanyes i cingleres calcàries amb un relleu abrupte.
La finca és una bona mostra de recuperació del bosc mediterrani després dels incendis.S’hi troba representat a les cotes mes elevades gatosa (Ulex parviflora), romaní (Rosmarinus officinalis) i pi blanc (Pinus halepensis). La seva ubicació és estratègica per a espècies protegides d’ocells com la gralla de bec vermell i l’àguila daurada, que hi nidifiquen a prop, i l’àguila cuabarrada, que va a alimentar-s’hi. A la finca també s’hi troben cabirols.

Destaquen també els marges de pedra seca, alguns de gran valor estètic i estructural.

Resultats obtinguts gràcies a l’acord
Gràcies a l’acord s’han realitzat repoblacions d’arbusts mediterranis, com l’arboç o l’aranyoner. També s’hi ha instal·lat abeuradors de ceràmica per a la fauna, una estació de pol·linització amb ruscs sense explotació de la mel amb l'objectiu de millorar la població d'abelles.

A més, s’hi ha fet cursos de restauració de marges de pedra seca, tallers de natura per a escolars i s'hi fa seguiment ornitològic.

La negociació de la cessió de drets reals a partir del contracte de custòdia del territori preexistent, la firma de l'acord davant de notari i la inscripció en el registre de la propietat han estat possibles gràcies al projecte "Nuevas herramientas para la calidad y la efectividad de la custodia del territorio", en col·laboració de la Fundación Biodiversidad.


Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies

Amb el suport de:

               

Organitzacions i persones membres de la xct.


Coneix també viu la terra a través de: RSS Facebook Twitter youtube