Titular notícies
Notícies

El Projecte Rius escollit referència internacional en millora de rius


El Projecte Rius ha estat escollit pel projecte internacional Horizon2020 CB/MEP com un clar exemple d’èxit en la conservació i millora dels rius, un model que pot ser adaptat a altres països de la Mediterrània.
Dijous 29 Maig 2014 - 13:03

Del 20 al 22 de Maig va tenir lloc a Barcelona un workshop pràctic i teòric sobre un dels projectes de l’Associació Hàbitats, el Projecte Rius. Els destinataris de la formació han estat 29 representants de diferents països de la conca del Mediterrani: Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Marroc, Líban, Palestina i Tunísia. Els assistents provenien de l’administració pública, d’ONG’s, d’associacions i també d’empreses privades. La formació ha estat impulsada pel projecte internacional Horizon 2020 Capacity Building/Mediterranean Environment (CB/MEP, Desenvolupament de Competències/Entorn natural mediterrani), l’ONG WWF-MedPO i l’Assocació Hàbitats. El objectiu de la formació ha estat capacitar als assistents per a què puguin prendre exemple del Projecte Rius als seus països d’origen, adaptant-lo a les seves condicions mediambientals, socials i econòmiques.

La Iniciativa “Horizon 2020", impulsada per la Unió Europea, té com a objectiu eliminar la pol·lució del Mediterrani a l'any 2020 i lluitar contra les fonts de contaminació que representen al voltant del 80% de tota la contaminació del mar Mediterrani: residus urbans, aigües residuals urbanes i la contaminació industrial.  Dintre d’aquesta iniciativa, el projecte CB/MEP conta amb un pressupost de 9.2 milions d’euros per a capacitar a persones clau que ajudin a aconseguir aquest objectius, tot això a través d’activitats formatives que inclouen conferències, tallers, congressos, etc. Dintre d’aquest marc formatiu el Projecte Rius ha estat escollit com un clar exemple d’èxit en la conservació i millora dels rius, un model que pot ser adaptat a altres països de la Mediterrània. 

Durant la formació, els assistents han pogut conèixer de primera ma en què consisteix el Projecte Rius i com aquest treballa dintre dels àmbits de l’educació ambiental, el foment del teixit associatiu i el treball en xarxa del voluntariat ambiental. El resultat de la formació ha estat molt positiu, alguns dels assistents han qualificat al projecte de “cas d’èxit” i s’han mostrat interessats en aplicar aquest model als seus països, ja que “és un exemple a seguir a nivell social i ambiental".

Més informació >
Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies

Amb el suport de:

               

Organitzacions i persones membres de la xct.


Coneix també viu la terra a través de: RSS Facebook Twitter youtube